FAQ toegevoegd

Aan de pagina “Instructies” is ook een FAQ toegevoegd. FAQ staat voor Frequently Asked Questions
oftewel “Veel gestelde vragen”. U komt o.a. vragen tegen zoals:

Indien u geld uit kas naar de bank wilt boeken, dan gebruikt u hiervoor de grootboekrekening kruisposten. Als u het geld in de bank ziet binnenkomen, dan gebruikt u wederom de grootboekrekening kruisposten. (Dit is meestal rekening 2800)

Hier wordt het kasgeld afgeboekt in de kas.
Hier wordt de kasstorting opgeboekt in de bank.

Uiteraard kunt u zo ook geld overboeken van de ene naar de andere bank. De rekening kruisposten loopt op 0 (nul) na beide boeking-transacties.

Wat heeft u nodig uit uw “oude” administratie:

 1. Openstaande postenlijst debiteuren (klanten)
 2. Openstaande postenlijst crediteuren (leveranciers)
 3. Voorraadlijst voertuigen met bijbehorende inkoop facturen en kilometerstanden
 4. De eindsaldi van uw balans rekeningen
 5. Uw laatste en volledige BTW en Marge globalisatie overzichten

1. U brengt de openstaande posten van uw debiteuren in via:

 • Boeken in dagboeken
 • Kies voor debiteuren het dagboek BD (beginbalans debiteuren)
 • Kies de juiste periode (b.v. 05-2017 met datum 01-05-2017)
 • Klik op NIEUW en vul in: de debiteur, de originele factuurdatum, het te ontvangen bedrag, het betalingskenmerk (originele factuurnummer), de omschrijving (b.v. Beurt met APK) en boek ten slotte tegen op de rekening Beginbalans (meestal 2990)

2. U brengt de openstaande posten van uw crediteuren in via:

 • Boeken in dagboeken
 • Kies voor crediteuren het dagboek BC (beginbalans crediteuren)
 • Kies de juiste periode (b.v. 05-2017 met datum 01-05-2017)
 • Klik op NIEUW en vul in: de crediteur, de originele factuurdatum, het te betalen bedrag, het betalingskenmerk (originele factuurnummer), de omschrijving (Telefoonkosten apr. 2017) en boek ten slotte tegen op de rekening Beginbalans (meestal 2990)

3. U brengt de beginvoorraad auto’s in via:

– Maak uw eigen bedrijf aan als crediteur via
Start, Finance, Crediteuren, Crediteuren

 • Kies vervolgens: Boeken in dagboeken
 • Kies voor de beginvoorraad het dagboek BV (beginbalans voertuigen)
 • Kies de juiste periode (b.v. 05-2017 met datum 01-05-2017
 • Klik op NIEUW en vul in: uw eigen crediteur-nummer, de originele factuurdatum, het te betalen bedrag, het betalingskenmerk (originele factuurnummer of kenteken), de omschrijving (inkoop 55-JZD-5) en boek ten slotte tegen op 3000 voor voorraad nieuwe auto’s, 3010 voor voorraad gebruikte btw auto’s en 3015 voor voorraad marge auto’s. Vul de inkoopprijs exclusief btw in, en zet het bedrag veld btw op 0 (nul) aangezien deze al in uw oude administratie is verrekend) Vul eventueel de correcte inkoop bpm in.
 • U zult zien, dat Gaston bij het gebruik van deze rekeningen (3000, 3010 en 3015) een voertuig inkoop formulier laat verschijnen. Vul hier alle gegevens correct  en naar waarheid in (dus met originele datum, inkoop bpm, kilometerstand bij inkoop en bij een onbekende kilometerstand vult u 1000 in)
 • Tot slot kunt u de ontstane openstaande posten via het memoriaal van uw eigen crediteur nummer afboeken tegen de rekening Beginbalans (2990) Doe dit niet meteen, zodat u eventueel foutief ingevoerde bedragen nog eenvoudig kunt corrigeren.
 • Print tot slot de voorraadlijst voertuigen (vanuit de management info)

4. U brengt uw beginbalans in via:

– Boeken in dagboeken

 • Kies voor de beginbalans het dagboek BB (BeginBalans)
 • Kies de juiste periode (b.v. 05-2017 met datum 01-05-2017)
 • Klik op NIEUW en vul in: de balans rekening en boek ten slotte het totale saldo tegen op de rekening Beginbalans (2990)

Het inbrengen van uw beginbalans hoeft niet direct. U kunt uiteraard de eindcijfers van uw accountant afwachten en deze saldi invoeren. Voer overigens nooit de saldi in van o.a. uw debiteuren, crediteuren en voorraden. Deze worden nl. door Gaston bijgehouden en direct in finance geboekt. Gaat u nu eenzijdig in finance deze saldi op-, of afboeken dan kloppen de openstaande posten-lijsten en voorraad-lijsten niet meer.

U ontvangt (indien daar aanleiding voor is) eenmaal per week een mail van Gaston met als onderwerp “Mail niet bezorgd”

Hierin staat vermeld welk document niet is bezorgd en aan wie u dat verzonden heeft. Daar staat ook de reden bij waarom de mail niet bezorgd is.
De meest voorkomende staan hieronder uitgelegd;

 • Hard Bounce: Het email adres bestaat niet (meer).
 • Soft Bounce, Auto Responder: de ontvanger is “Out of Office” of zijn mailbox is vol en accepteert geen nieuwe e-mails meer. 
 • Spam complaint — de ontvanger heeft uw afzendadres gemarkeerd als spam.
 • ISP block — geblokkeerd door de Internet Service Provider vanwege de inhoud of zwarte lijst. 

Wat kunt u hieraan doen:

U kunt deze klant bellen en hem vragen om een ander mailadres, of om zijn mailbox op te schonen of uw afzendadres te laten markeren als “geen spam”

 

Load More

 

Wilt u ze allemaal bekijken, klik dan HIER