We support workshops

Ook Gaston Software ondersteunt van harte het initiatief van WESP om in deze onzekere tijd de gebruikers van Gaston Software zoveel mogelijk te informeren met betrekking tot hun werkplaats rendement en de te bepalen strategie voor de toekomst.

Uit “After Sales magazine”
“Daarvoor komen Nederlandse aftersalespartijen nu gezamenlijk in actie. Alle werkplaatsen helpen kan maar op één manier. Wintjes: “Alleen als iedereen in onze branche de handen ineenslaat. Dagelijks maken we een speciaal, compact rapport waarmee de ondernemer de vinger aan de pols van zijn werkplaatsactiviteiten kan houden, direct kan sturen op de actualiteit. Twee pagina’s met makkelijk leesbare data die de temperatuur van de werkplaats meten. Ieder dag.”

Garagebedrijven die (gratis) mee willen doen, worden aangesloten op de WESP-database. Zij kunnen wekelijks de temperatuur van hun werkplaats meten. Ieder rapport, ieder garagebedrijf krijgt via de partners via Skype of telefonisch een toelichting op de cijfers en tips en adviezen om bepaalde zaken op te pakken. Verder komt er in de avonduren een gratis spreekuur voor bedrijven die met vragen zitten. Garagebedrijven die gratis willen deelnemen kunnen zich melden via info@mywesp.com

van “Gaston Software”
De koppeling en data uitwisseling worden ook door Gaston Software gratis ter beschikking gesteld. Een e-mail naar support@gastonsoftware.nl met het verzoek tot deelname volstaat aangezien wij wel uw toestemming nodig hebben om uw data ter beschikking te stellen.