BEELEN GROEP BOUWT EERSTE EV-CENTER

Beelen Groep bouwt eerste EV-center –  (C) Aftersales Magazine
Op de foto, van links naar rechts: Frank Beelen, Johan van der Hoeven en Richard Koster.

De Beelen Groep opent begin volgend jaar het eerste EV-center in Amsterdam-Zuid. De bouw ervan is inmiddels gestart. Deze vestiging zal zich, naast het traditionele onderhoud, specifiek gaan bezighouden met het onderhoud van elektrische personen- en bestelauto’s. 

De plannen voor dit EV-center werden dinsdagavond 6 november bekendgemaakt tijdens de uitreiking van het TÜV ISO 9001-certificaat aan de hele Beelen Groep. Directeur Johan van der Hoeven van Fource overhandigde het certificaat aan eigenaar-oprichter Frank Beelen en zijn adjunct-directeur Richard Koster. “Voor veel industriële bedrijven is zo’n certificering gewoon, maar voor een universeel autobedrijf is het best uitzonderlijk”, aldus Van der Hoeven. 

Structuur 

“Met bijna vijftigduizend werkplaatsdoorgangen, verdeeld over de vestigingen, moet er een duidelijke structuur zijn. Dat stelt eisen aan de organisatie, niet in de laatste plaats op de werkvloer”, benadrukte Van der Hoeven. 

De ISO-certificering legt de uit te voeren procedures vast. Het is daarmee de basis voor de te leveren kwaliteit. De uitreiking vond plaats bij Autocentrum Beelen in Rotterdam, waar de groep samenwerkt met Athlon. Om de bekendmaking van de plannen voor het EV-center luister bij te zetten kon er gereden worden in diverse elektrische auto’s, waaronder de bestelauto’s Streetscooter en Maxus EV80. Voor die laatste heeft de Beelen Groep met fabrikant SAIC een service-overeenkomst voor heel Nederland afgesloten. 

Competenties 

Frank Beelen: “In de praktijk blijkt dat het onderhoud en reparaties aan EV’s andere competenties van de werkplaatsmedewerkers vragen. We voorzien voor de grote steden een versnelde groei van de elektrische mobiliteit, zeker in Amsterdam, waar de overheid zeer stimulerend optreedt. Daarmee wordt het belangrijk dat er ook een goede servicevoorziening voor elektrische voertuigen komt. In ons geval betekent dat een universele werkplaats, waar alle merken EV’s kunnen worden onderhouden.”